تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم
این تارنما با هدف ترویج فرهنگ حسینی (ع) و بررسی ریشه های قیام عاشورا و نتایج قیام عاشورا ساخته شده است.
مطالبی که در این تارنما درج میشود بر اساس منابعی چون قرآن کریم ، النفس المهموم ، لهوف و... میباشد.
این تارنما قصد اهانت و تمسخر بزرگان هیچ مذهبی را ندارد و فقط به معرفی افراد بر اساس واقعیت مندرج در منابع نامبرده میپردازد ، به امید ظهور منجی حق و مظهر عدالت و منتقم واقعی حسین (ع) ، مهدی صاحب الزمان (عج).
          صلوات

ورود به تارنما